Μέτρα στήριξης προς τους πυρόπληκτους ανακοίνωσε σε διάγγελμα του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μετά τις τραγικές εξελίξεις σε Εύβοια, Αττική και Πελοπόννησο, με τις πυρκαγιές να έχουν καταστρέψει τις περιουσίες χιλιάδων πολιτών η κυβέρνηση εισηγείται τα πρώτα μέτρα στήριξης των πληγέντων. Η εφαρμογή των μέτρων αυτών θα είναι άμεση με στόχο την ανακούφιση των ανθρώπων που υπέστησαν υλικές καταστροφές.

Πυρκαγιές: Η επόμενη μέρα – Το σχέδιο δασικής αποκατάστασης του τμήματος Δασολογίας του Α.Π.Θ.

Τα πρώτα μέτρα στήριξης προς τους πυρόπληκτους

Μια από τις σημαντικότερες ανακοινώσεις στις οποίες προχώρησε ο πρωθυπουργός είναι πως κάθε έκταση που κάηκε κηρύσσεται αναδασωτέα. Όσον αφορά τις καταστροφές που έλαβαν χώρα στην Εύβοια, ο κ. Μητσοτάκης εξήγγειλε ειδικό πρόγραμμα ανασυγκρότησης με επικεφαλής τον Σταύρο Μπένο, ο οποίος είχε αναλάβει ως δήμαρχος την ανασυγκρότηση της Καλαμάτας μετά τον σεισμό του 1986.  Ενώ οι πυρκαγιές βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη, ανακοινώθηκε πως οι εκτιμήσεις των ζημιών έχουν ήδη ξεκινήσει και τα μέτρα στήριξης θα αρχίσουν να εφαρμόζονται εντός των επόμενων ημερών.

Όγδοη μέρα μάχης με τις φλόγες στην Εύβοια: Η ανθρώπινη αλυσίδα και το συγκινητικό βίντεο της δημοσιογράφου

Το σχέδιο αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος και τα μέτρα στήριξης των πολιτών έχουν ως εξής:

Άμεση παροχή στεγαστικής συνδρομής και αποζημίωση οικοσκευών

Μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι για τη στεγαστική συνδρομή (80% δωρεάν κρατική αρωγή και 20% άτοκο δάνειο, με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου), παρέχεται –άμεσα –πρώτη αρωγή, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών.

Κατοικίες:

– Για κατοικίες που έχουν καταστραφεί ολοσχερώς 20.000 ευρώ, εκ των οποίων 14.000 ευρώ είναι η
προκαταβολή για τη Στεγαστική Συνδρομή και 6.000 ευρώ η αποζημίωση για την οικοσκευή.

– Για κατοικίες που δεν έχουν καταστραφεί ολοσχερώς αλλά έχουν υποστεί σοβαρές ζημίες που τις
καθιστούν προσωρινά μη κατοικήσιμες 12.000 ευρώ, εκ των οποίων 8.000 ευρώ είναι η προκαταβολή
για τη Στεγαστική Συνδρομή και 4.000 ευρώ η αποζημίωση για την οικοσκευή.

– Για κατοικίες που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές αλλά είναι κατοικήσιμες 5.000 ευρώ, εκ των
οποίων 3.000 ευρώ είναι η προκαταβολή για τη Στεγαστική Συνδρομή και 2.000 ευρώ η αποζημίωση
για την οικοσκευή.

Λοιπά κτίσματα και επιχειρηματικάακίνητα:


– Για κτίρια που έχουν καταστραφεί ολοσχερώς προκαταβολή 14.000 ευρώ για τη Στεγαστική
Συνδρομή.


– Για κτίρια που δεν έχουν καταστραφεί ολοσχερώς αλλά έχουν υποστεί σοβαρές ζημίες που τα
καθιστούνπροσωρινάμηλειτουργικάπροκαταβολή8.000 ευρώ για τη Στεγαστική Συνδρομή.


– Για κτίρια που έχουν υποστεί σοβαρές ζημίες αλλά είναι λειτουργικά προκαταβολή 3.000 ευρώ για
τη Στεγαστική Συνδρομή.

Διαδικασία χορήγησης:

– Θα ανοίξει πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μέσω της διαδικτυακής πύλης
arogi.gov.gr, όπου οι πολίτες θα καταθέτουν,με υπεύθυνη δήλωσή τους,για κάθε ακίνητο,την έκταση
 της ζημίας που έχει υποστεί.


– Η πλατφόρμα θα ανοίξει τις αμέσως επόμενες ημέρες, και η καταβολή της πρώτης αρωγής θα
ξεκινήσει εντός των επόμενων εβδομάδων.


– Παράλληλα,θα γίνεται η καταγραφή των ζημιών από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, και
θα προσδιοριστεί το τελικό ποσό της ζημίας, κατόπιν υποβολής φακέλου του πληττόμενου.


– Το επιπλέον ποσό για Στεγαστική Συνδρομή θα καταβληθεί μετά την ολοκλήρωση εξέτασης του
φακέλου, ενώ σε περίπτωση που δεν υποβληθεί φάκελος ή προσδιοριστεί μικρότερο ύψος ζημίας σε
σχέση με την προκαταβολή, η διαφορά θα λογιστεί ως αχρεωστήτως καταβληθείσα.

Επιχορήγηση επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πυρκαγιά

Άμεση χορήγηση πρώτης αρωγής για επιχειρήσεις που διαθέτουν κτιριακές εγκαταστάσεις,
συμπεριλαμβανομένων των κτηνοτροφικών, χοιροτροφικών και πτηνοτροφικών μονάδων και των
αγροτικών εκμεταλλεύσεων, για μηχανολογικό εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μέσα
παραγωγής και κατεστραμμένα οχήματα, ως εξής:


– 8.000 ευρώ σε επιχειρήσεις που οι εγκαταστάσεις έχουν καταστραφεί ολοσχερώς,

– 4.000 ευρώ σε επιχειρήσεις που οι εγκαταστάσεις δεν έχουν καταστραφεί ολοσχερώς αλλά έχουν
υποστεί σοβαρές ζημίες που καθιστούν προσωρινά μη δυνατή την άσκηση επιχειρηματικής
δραστηριότητας και
 

-2.000 ευρώ σε λοιπές επιχειρήσεις που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές σε εξοπλισμό,πρώτες ύλες,
εμπορεύματα ή οχήματα,αλλά είναι λειτουργικές.

Επίσης,προβλέπεται η άμεση χορήγηση πρώτης αρωγής για αγροτικές εκμεταλλεύσεις που δεν έχουν
υποστεί ζημίες οι εγκαταστάσεις τους ή δεν διαθέτουν εγκαταστάσεις και έχουν υποστεί ζημία σε
πολυετείς καλλιέργειες, ως εξής:

–  4.000 ευρώ εφόσον έχουν πληγεί εκτάσεις άνω των 50 στρεμμάτων,


– 2.000 ευρώ εφόσον έχουν πληγεί εκτάσεις μεταξύ 10 και 50 στρεμμάτων και

– 1.000 ευρώ για μικρότερες καλλιέργειες.


Σημειώνεται ότι το ασφαλισμένο στον ΕΛΓΑ ζωικό κεφάλαιο αποζημιώνεται από τον ΕΛΓΑ, σύμφωνα με
το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τον κανονισμό του.


Για τις μονοετείς καλλιέργειες, σε συνεργασία με το ΥΠΑΑΤ και τον ΕΛΓΑ, δρομολογείται η άμεση
αντιμετώπιση των ζημιών τους, στο πλαίσιο των εξατομικευμένων ενισχύσεων ήσσονος σημασίας.

Πρόσθετες παρεμβάσεις στήριξης

– Επιστρεπτέα προκαταβολή.

• Απαλλαγή για τις πληττόμενες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων και αγροτικών εκμεταλλεύσεων, του επιστρεπτέου μέρους της Επιστρεπτέας Προκαταβολής.


–  ΕΝΦΙΑ


• Τα ακίνητα (κτίσματα, οικόπεδα, αγροκτήματα), που έχουν αποδεδειγμένα καταστραφεί
ολοσχερώς ή έχουν υποστεί λειτουργικές ζημιές που τα καθιστούν μη κατοικήσιμα, απαλλάσσονται
από τον ΕΝΦΙΑ του 2021, του 2022 και του 2023.

– Επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης.


– Αναστολή φορολογικών, ασφαλιστικών και δανειακών υποχρεώσεων και διενέργειας πράξεων
αναγκαστικής εκτέλεσης.


–  Επιχορήγηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και αποκατάσταση των Υποδομών.

Επιπλέον παρεμβάσεις στήριξης σε Δήμους της Εύβοιας

Τα μέτρα αναστολής φορολογικών, ασφαλιστικών και δανειακών υποχρεώσεων, καθώς και διενέργειας πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης ισχύουν για το σύνολο των φυσικών και νομικών
προσώπων στους πληττόμενους Δήμους Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας και Ιστιαίας – Αιδηψού της
Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, ανεξαρτήτως εάν έχουν υποστεί μεμονωμένα ζημίες από την
πυρκαγιά.


– Επιπλέον,ειδικά για το 2021, το σύνολο των ακινήτων που βρίσκονται σε αυτούς τους δύο Δήμους,
απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ.


– Επιπρόσθετα, οι επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως κλάδου και
επιχειρηματικής δραστηριότητας, σε αυτούς τους Δήμους μπορούν να θέτουν σε αναστολή τις
συμβάσεις εργασίας μέρους ή όλων των εργαζομένων τους, μέχρι και για διάστημα 3 μηνών.

Διάβασε πρώτος όλα τα θέματα του iPop.gr στο Google News