Μην ακούμε τέτοια πρωί πρωί. Ούτε να κάνετε ούτε να σας κάνουν τη ζωή πατίνι. Να σας κάνουν τη Ζωή Λάσκαρη, για παράδειγμα, επί εποχής ασπρόμαυρου ελληνικού κινηματογράφου, εξηγούμαστε. Να σας κάνουν και να κάνετε νταχτιρντί, επίσης! Μόνο έτσι θα έχουμε ΚΑΛΗ ΜΕΡΑ!!!