Δες τη νέα ημέρα σαν ένα ταξίδι. Το πλοίο μπορεί να ξεκινάει από οποιοδήποτε λιμάνι. Σημασία, εδώ, έχει και ο προορισμός. Στόχευσέ τον!