Δεν κάνουν βόλτες τη Δευτέρα; Δεν το σκάνε από τη δουλειά τη Δευτέρα; Δεν τα φορτώνουμε στον κόκκορα τη Δευτέρα; Συγγνώμη, είμαστε ή δεν είμαστε Ελλάδα; Πότε θα θαυμάσουμε δηλαδή τις αρχαιότητες; Το σαββατοκύριακο όπως οι τουρίστες; Ζαμέ. Σήμερα! Τέλος. Βγείτε στους δρόμοι.