Μίλα μου για καφέ…

Η χρήσιμη πληροφορία της ημέρας που ξεκινάει: Ο καφές προκαλεί χημικές εκκρίσεις στον εγκέφαλο που με τη σειρά τους προκαλούν αίσθημα ευτυχίας.