Στον επόμενο τόνο, η ώρα μηδενίζει… Η μέρα αρχίζει να μετράει από την αρχή. Είναι η ώρα που κλείνουμε τα μάτια για να ξυπνήσουμε αύριο carta bianca, χωρίς μια υπογράμμιση, σαν να ξαναγεννιόμαστε. Μωρά παιδιά…
ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ!