Και νά΄μαστε πάλι στο δρόμο, σ΄έναν μήνα με 31 ημέρες, πέντε Παρασκευές, πέντε Σάββατα και πέντε Κυριακές.
Με μια τεράστια πανσέληνο στις 10 του μήνα. Και πάνω απ΄όλα, με μεγάλη διάθεση για αποδράσεις. Στο δρόμο, λοιπόν!