Στην πλατεία που ακόμα και άδεια, φαντάζει πάντα γεμάτη. Ϊσως γιατί εκεί γράφεται -ή, έστω, γραφόταν κάποτε- ιστορία. Ίσως γιατί δεν θα μάθουμε ποτέ τις ιστορίες που κρύβονται και κρύβουν οι περίλαμπροι τοίχοι του Κοινοβούλιου. Καλό βράδυ…