Για σκεφτείτε το: Ήταν προδεδικασμένο. Κάποιος έπρεπε να προδώσει τον Ιησού για να Τον συλλάβουν, να Τον σταυρώσουν και να αναστηθεί. Οπότε, πόσο κακός ήταν ο ίδιος ο Ιούδας για ένα ρόλο που του φορέθηκε καπέλο;
(ηθικό δίδαγμα: μην κρίνουμε αν δεν σκεφτούμε και δεν διερευνίσουμε όλη την ιστορία).