Να το ξέρετε, αυτός είναι και κανόνας ζωής: Πρέπει να βρίσκεις εναλλακτικές διαδρομές όταν κολλάς στην κίνηση.