Η νύχτα παραμορφώνει τα πάντα και μας κάνει να τα βλέπουμε όλα στην υπερβολή τους. Έχε τις κεραίες σου ανοιχτές και ζήσε την χωρίς εκπτώσεις…