Κι επειδή μας αρέσουν οι σκανταλιές, βάζουμε κι ένα κόμμα και ο τίτλος γίνεται “μένουμε πάντα, παιδιά”. Δεν θα γίνουμε ποτέ κοάλα, παιδιά!
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΕ!