Και κοίτα, ένα μυστήριο, του κόσμου το κριτήριο πως μοιάζουμε μου λέει σαν δυο σταγόνες…
Χρόνια μας πολλά! Μαζί.