Ακόμα και πόρτες από την παρτίδα τάβλι που παίζουμε, δεν έχουμε πρόβλημα! Οι πόρτες της Αθήνας -μην αναφέρουμε τις υπέροχες πόρτες ανά την περιφέρεια- διηγούνται ιστορίες. Άλλοτε κομψότητας κι άλλοτε περιπέτειας! Ξεκινάμε;