Κοίταξέ με στα μάτια. Έχω να σου πω πολλά. Μην αφήνεις να φύγουν στον αέρα όσα σου λέει η καρδιά. Όλες οι αλήθειες του κόσμου βρίσκονται όταν με κοιτάς. Κάνω το ίδιο. Σε κοιτώ στα μάτια και ο χρόνος παγώνει….