Με το χέρι στον διακόπτη. Να περιένεις την αντίστροφη μέτρηση. Κι όταν έρθει το μηδέν, όταν χαθεί κι η τελευταία ακτίνα ηλίου, λούσε τη νύχτα με το φως και λούσου από τα πάθη της! Τώρα αρχίζουν τα όμορφα!