Είχε πανσέληνο χθες, δεν ξέρουμε αν το καταλάβατε. Δεν σας είπαμε κι εμείς τίποτα για να μην αρχίσετε τις αυθυποβολές με τις σεληνιάσεις! Απόψε, όμως, για κοιτάξτε ομορφιά! Φανταστική για τελευταία εικόνα πριν από το νάνι…