…επειδή υπάρχει, πάντα, και η άλλη ματιά στην ίδια εικόνα.

…επειδή η ίδια εικόνα ποτέ δεν παραμένει στατική.

…επειδή η ζωή τρέχει.