Ας ανατινάξουμε τις φρούδες “αξίες”. Η Αθήνα δεν φταίει τίποτα.