Σαν πολύ πράσινο δεν είδαμε τις τελευταίες μέρες, που το σκάσαμε από την πόλη
και εκδράμαμε εις τας εξοχάς;
Για να επιστρέψουμε στην πραγματικότητα!
Για να επανέλθουμε στα ίσα μας!
Η ώρα της επιστροφής έφτασε!
Πάρτε μια εικόνα πόλης.
Καλό βραδάκι!