Το κατέβασμα είναι πιο εύκολο, αλλά στο ανέβασμα είναι όλη η ουσία. Οπότε, διάλεξε. Σκαλιά και στη μία, σκαλιά και στην άλλη. Τα λέμε αύριο…