Αυτή η εικόνα μάλιστα!
Είναι και …υγιεινή συν τοις άλλοις!
Διότι, αυτού του είδους τα μαγειρέματα
μας αρέσουν!
Όχι τα πολιτικά….
Ετοιμάστε, λοιπόν, σε λίγο έρχεται το
lunch time!