Έτσι γίνονται τα αντανακλαστικά μας
όσο περνάει η ώρα! Αλλά, εμείς είμαστε παιδιά της νύχτας (ενίοτε)!
Και της νύστας (κάποιες φορές). Αλλά πάνω απ΄ όλα, είμαστε παιδιά του κέντρου
και Σάββατο βράδυ είμαστε και λίγο …drunk! Εβίβα!