Εδώ που τα λέμε, καλά έκανε, διότι πώς αλλιώς θα γραφόταν τώρα αυτό το παραμύθι και πώς αλλιώς θα δημιουργούσε αυτή τη μαγευτική εικόνα!  Ποιο είναι το τέλος του παραμυθιού; Εμείς θα το γράψουμε, λίγο πριν τελειώσει η μέρα. Κάτι μας λέει, όμως, ότι θα είναι εξίσου μαγικό!