Μια γραμμή έμεινε στον ορίζοντα κι η πολυχρωμία λες κι εξαφανίστηκε. Λες και περάστηκαν τα πάντα με φωτογραφικά φίλτρα για να βλέπουν τα μάτια μας μόνο δυο χρώματα. Καλησπέρα!