Έτσι, να γεμίσει με διάφανο γαλάζιο όλη
η σελίδα! Παραλίες σαν κι αυτή, υπάρχουν χιλιάδες και οι περισσότερες είναι
δίπλα μας. Ακόμα κι αν μένουμε
στην πόλη!