Μα, να τη βλέπετε με τα κυάλια; Χάθηκαν αυτά τα καλτ οικόπεδα με το φως-νερό-τηλέφωνο, μισό πόντο από τη θάλασσα, που χτίζεις δηλαδή το αυθαίρετο και βγαίνεις το πρωί στο μπαλκόνι και κάνεις “give me five” με τις κουτσομούρες; Για να πηγαίνουμε πιο κοντά, παρακαλώ! Βουτήξτε!