Μερικές φορές, ακόμα και όσοι θεωρούν εαυτούς άλογα κούρσας, καλό είναι να αναχαιτίζεται η πορεία τους όταν ξεφεύγουν από τον ορθό δρόμο. Ας τους δικαιολογήσουμε ότι δεν καταλαβαίνουν λόγω ορμής. Επειδή είμαστε καλοί άνθρωποι…