Να γυρνάς σπίτι και να βλέπεις αυτό το σημείωμα! Δηλαδή, ότι τι; Και στο κάτω κάτω, γιατί δεν το έγραφες στα αλλοδαπά να μην το καταλάβουμε και κλαίμε; Ξέρουμε εμείς τι σημαίνει το “βάμος α λα πλάγια”, επί παραδείγματι; Δεν ξέρουμε!