…δεν χρειάζεται να καλέσετε την Πυροσβεστική. Αφήστε τη φλόγα να σας κάψει, όχι όμως να σας προκαλέσει ανεπανόρθωτα εγκαύματα. Μόνο έτσι θα ξέρετε, για την επόμενη φορά, μέχρι πού πρέπει να φτάσετε…