Η ζωή είναι γεμάτη εκπλήξεις, το ξέρουμε. Εκεί που έχεις ξεχάσει τα θέλω και τα μπορώ σου, εμφανίζεται μπροστά σου μια λύση
ή μια ευκαρία που σε κάνει να ανέβεις ξανά! Αυτό ας περιμένουμε και σήμερα!
Κι ας χρησιμοποιήσουμε
την πιο γρήγορη οδό!