Το έφαγαν οι αυθαιρεσίες! Και κανείς δεν αντιστάθηκε. Κι όσοι αντιστάθηκαν, δεν βρήκαν το δίκιο τους. Πολύ αργά για συνειδητοποιήσεις τέτοιου είδους; Μπορεί… Φανταστείτε τι γκρέμισμα χρειάζεται για να ξαναπάρει την αρχική του μορφή το “πράσινο”…