Εντάξει, εντάξει, και το δικό μας στομάχι άρχισε να διαμαρτύρεται, αλλά του δίνουμε εκεί κάτι πρόχειρο να το ξεγελάσουμε και διαλέγουμε τη σημερινή παράσταση του πλησιέστερου φεστιβάλ! Πραγματικά, γίνονται διαμάντια στην πόλη μας! Αναζητήστε τα στο “Βγαίνω”!