Φυσικά και μας κάνει η Πλάκα! Μας ταιριάζει και μας ταξιδεύει. Μας κάνει η ηρεμία της. Μας κάνει η αρχιτεκτονική της. Μας κάνει που …μας κάνει να αισθανόμαστε ότι δεν καταστρέψαμε τελείως την Αθήνα. Πάμε βόλτα;