Καθήστε εκεί όπου είστε! Μην κουνηθείτε ρούπι! Όχι για να μην ξαναγυρίσετε, όχι! Σας θέλουμε στην παρέα μας! Αλλά, θέλουμε και τη φωτογραφία σας!
Στρατιωτάκια ακούνητα, αμίλητα, αλλά πολύ γελαστά και ….κλικ λοιπόν!
Στείλτε μας πού είστεεεεε!