Εντάξει, στη Βουλιαγμένη δεν χρειάζεται να πάμε αν σας πέφτει μακριά (δυο βήματα είναι βέβαια) αλλά πάμε τσάρκα στην πόλη! Τι όχημα διαλέγουμε; Το πιο ανατρεπτικό, γιατί είμαστε ανατρεπτικοί κι οι ίδιοι! Όλα τα βλέμματα πάνω μας πάλι!