Ωραία κλειστήκαμε μέσα χθες! Τι λέτε να πάμε μια βόλτα στα παλιατζίδικα της Ερμού και της Αβησσυνίας; Αυτή η ακαταστασία μάς αρέσει, άσε που μπορεί να βρεις θησαυρούς που δεν φαντάζεσαι!
Μέσα μας να είμαστε τακτοποιημένοι
κι όλα τα άλλα μια χαρά!