Ο παραπάνω τίτλος είναι για να θυμίζουμε τη σωστή ορθογραφία σε ένα κοινότοπο λάθος. Αυτό το κείμενο, όμως, είναι για να θυμίζουμε στον εαυτό μας ότι του οφείλουμε πού και πού να τον ωφελούμε με κάτι διαφορετικό! Όπως ένα γεύμα μακριά από το σπίτι!