Είδατε πώς σας έχουμε; Στα ώπα ώπα! Χάσατε τη θάλασσα με τον κατακλυσμό; Εδώ είναι η θάλασσα! Α… Την βλέπετε και στο δρόμο… Είναι που ως λαός είμαστε ετοιμοπόλεμοι και δεν βουλώνει καμιά μα καμιά αποχεύτεση, γι΄αυτό βρε κουτά!