Νέος μήνας, νέα εβδομάδα και η πρώτη τους μέρα φτάνει στο τέλος της. Ποιος είναι ο απολογισμός της; Καλός ή όχι και τόσο καλός, να θυμάστε: Οι πράξεις μας, σαν ρόδα χωρίς αρχή και τέλος,
γυρνάνε πίσω σ΄εμάς…