Οδηγούμεθα εκεί όπου επιλέξαμε. Εμείς έχουμε το τιμόνι, εμείς ορίσαμε τη διαδρομή. Μη τ ρίχνουμε μετά στους άλλους! Για την ακρίβεια, δεν οδηγούμεθα. Οδηγούμε και, το πολύ πολύ, ξαναλλάζουμε πορεία!