Πείτε το! Είναι μόλις 21 γράμματα, τρεις τόνοι, έξι λέξεις απλές! Κι αλλάζεις τη διάθεση του άλλου! Έτσι, μωρέ! Γιατί αγαπάμε. Γιατί, μπορεί να το παίζουμε βαριά πεπόνια, αλλά αγαπάμε! Και στο κάτω-κάτω, σκέφτεστε καλύτερο τρόπο
για να αρχίσει η νέα μέρα
να κυλά;