Πες μας τώρα ότι πρέπει να βγάλουμε και την κουβερτούλα την πικέ, όχι πες! Δηλαδή, αυτό ήταν; Τέλος το καλοκαίρι; Πάπαλα;
31 και τέλος, στα 32 καίγεσαι; Λοιπόν, η απάντηση είναι σε όλα ΟΧΙ! Κρατάμε το καλοκαίρι όσο θέλουμε εμείς. Ή έστω τη διάθεση! Καπίτο;