Φώτα νυσταγμένα, που λέει και το άσμα. Όνειρο τρελό – όνειρο απατηλό, που λέει ένα άλλο. Ε, εμείς ας πούμε κάτι διαφορετικό: Ας κάνουμε τις απάτες αγάπες. Καινούργιες, όμως. Οι παλιές μάς νύσταξαν…