“Η πραγματικότητα δεν είναι αυτό που γίνεται αντιληπτό, αλλά αυτό που καθιστά δυνατή την αντίληψη”.

Ντίπακ Τσόπρα