Καλά, δεν απαγγέλουμε και Γαλάτη -άλλωστε δεν μπορούμε να τον φτάσουμε σε ερμηνεία. Κι ούτε θα υπήρχε το σπίτι αυτό στη Μύκονο του 2014 και των σπιτιών Κάριγκτον υπερπαραγωγών! Αλλά, μήπως αυτό το σπίτι, τελικά, κλέβει την παράσταση;
Για κοιτάξτε -λέμε τώρα εμείς- μήπως και στη ζωή μας τα πιο απλά είναι εκείνα που λειτουργούν ως μαγνήτες του εαυτού μας…