Τι, μόνο στα πολύ κοντινά; Να μην απομακρυνθούμε μια σταλιά; Πόση ώρα είναι ο Πόρος, δηλαδή; Αν δεν ξέρετε τι είναι ο Πόρος, πάντως, η Μαρία έστειλε φωτό για να μάθετε: Αυτή η ομορφιά είναι!
(εννοείται ότι περιμένουμε κι άλλες φωτό από τον τόπο που μένετε
ή είστε διακοπές!)