Σιγά καλέ, πια! Πόσο θέλει να γίνει το σιτάρι, να το θερίσεις, να το ξεσπυριάσεις, να το αλέσεις και να το κάνεις ψωμί; Πεντεδεκατό μήνες; Ε, θα περιμένουμε αν μας αρέσει τόσο πολύ το φρέσκο ψωμί! Καταλαβαίνετε βέβαια πού το πάμε, ε; Το πάμε ότι η υπομονή είναι μεγάλο χάρισμα και ανταμοίβει!