Κι άντε τώρα να συναντήσεις τέτοια εικόνα στην πόλη! Κι άντε να φανταστείς ότι υπάρχει τέτοια εικόνα στην πόλη! Απόγευμα στην πόλη ίσον εξερεύνηση εκεί όπου δεν έχεις ξαναπάει. Ή όπου πάντα θα βρεις κάτι καινούργιο! Φύγαμε!