Ώχου μωρέ με τη θάλασσα! Λες και χάθηκαν τα βουνά. Λοιπόν, σήμερα αναζητούμε τη δροσιά στα ύψη και στα γάργαρα ρυάκια στις ραχούλες. Η φλογέρα είναι προαιρετική. Λιάκους συν Μπίλου ίσουν λαβ! ΚΑΛΗΜΕΡΑ!